Phật sự

Cảm niệm Ân Thầy !!! Cảm niệm Ân Thầy !!!
Fri, 11 / 2017 9:43 PM
(Con xin kính tặng Sư Phụ, thầy Hạnh Bảo và Quý thầy nhân ngày 20/11) Hôm nay là ngày Huân tu đặc biệt, đặc biệt vì có thầy Hạnh Bảo về phật sự ở VN t[...]
LỜI THẦY LỜI THẦY
Tue, 11 / 2017 7:06 AM
Một bước thong dong nhẹ cõi lòng Tiền tài vật chất cũng như không Chẳng cầu hưởng thụ chìm tham đắm Nhẹ nhàng trong thiền định la[...]