Phật pháp chuyên đề

Mưu hại Thế Tôn Mưu hại Thế Tôn
Sat, 04 / 2018 10:32 PM
Thuở xưa, đức Phật ở trong núi Kỳ-xà-quật, tại thành La-duyệt-kỳ. Bấy giờ, Điều-đạt và vua A-xà-thế bàn bạc với nhau tìm cách hại đức Phật và chúng tă[...]
Người ngu ăn muối Người ngu ăn muối
Sun, 04 / 2018 10:06 PM
Thuở xưa, có một người ngu. Một hôm, hắn đi thăm người bà con ở rất xa. Đến nơi, chủ nhà đón tiếp hắn rất ân cần niềm nở, lại còn nấu những món ăn ngo[...]
Suy ngẫm lại – Phần 1 Suy ngẫm lại – Phần 1
Fri, 04 / 2018 11:30 AM
Theo lịch giảng định kỳ mỗi cuối tháng một lần, ngày 25/4/2018, nhận lời mời của Thượng tọa Thích Đồng Bổn – Trụ trì Chùa Xá Lợi, 89 Bà Huyện Thanh Qu[...]
Phật chăm sóc đệ tử bệnh Phật chăm sóc đệ tử bệnh
Sun, 04 / 2018 2:41 PM
Thuở xưa, tại nước Hiền-đề có một tì-kheo trưởng lão bệnh nặng, nằm liệt giường, thân thể gầy yếu, nhơ nhớp. Vậy mà trong tinh xá Hiền-đề không có ngư[...]
Người ngu chứng đạo Người ngu chứng đạo
Sun, 04 / 2018 11:01 PM
Thuở xưa, đức Phật ở tại nước Xá-vệ. Trong hàng đệ tử Phật có một thầy tì-kheo lớn tuổi tên Bàn-đặc mới xuất gia, bẩm tánh chậm lụt. Đức Phật sai năm [...]
Một đời lo toan Một đời lo toan
Tue, 03 / 2018 9:57 PM
“Con tôi, tài sản tôi,  Người ngu sanh ưu não,  Tự ta, ta không có,  Con đâu, tài sản đâu.” —————***—&[...]
Cái giá phải trả Cái giá phải trả
Sun, 03 / 2018 10:03 AM
Thuở xưa, trưởng giả Tu-đạt (Cấp Cô Độc) mua mảnh vườn của thái tử Kỳ-đà rồi cùng xây dựng tinh xá dâng cúng đức Thế Tôn. Mỗi vị thỉnh đức Phật và chư[...]
Nghĩ gì được đó Nghĩ gì được đó
Sat, 03 / 2018 10:52 PM
Thuở xưa, một hôm, vua Ba-tư-nặc – quốc vương nước Xá-vệ – đến bái kiến đức Phật. Đến nơi, vua xuống xe, hạ lọng, cất gươm, cởi giày, chắp tay đi thẳn[...]
Lời thề độc Lời thề độc
Fri, 03 / 2018 10:05 PM
Thuở xưa, có vị vua tên Phất-gia-sa. Sau khi xuất gia, vua vào thành La-duyệt-kỳ khất thực. Nhưng bất hạnh thay, vua mới vào cổng thành thì bị một con[...]
Đôi bờ sống chết Đôi bờ sống chết
Sat, 02 / 2018 11:11 AM
Thuở xưa, vua Hòa Mặc ở vùng biên cương chưa từng thấy được Tam bảo và sự giáo hóa vi diệu của bậc thánh, chỉ biết phụng thờ phạm chí, ngoại đạo, yêu [...]