Phật pháp

Lá Bồ Đề số 47 Lá Bồ Đề số 47
Sun, 04 / 2018 11:26 AM
CÂU HỎI: Adidaphat . Sp ơi . Con có chuyện muốn hỏi Sp được ko ạ . Con là người việt gốc hoa . hiện đag sốg ở Hong Kong . con là Triết . một người tha[...]
Mưu hại Thế Tôn Mưu hại Thế Tôn
Sat, 04 / 2018 10:32 PM
Thuở xưa, đức Phật ở trong núi Kỳ-xà-quật, tại thành La-duyệt-kỳ. Bấy giờ, Điều-đạt và vua A-xà-thế bàn bạc với nhau tìm cách hại đức Phật và chúng tă[...]
Người ngu ăn muối Người ngu ăn muối
Sun, 04 / 2018 10:06 PM
Thuở xưa, có một người ngu. Một hôm, hắn đi thăm người bà con ở rất xa. Đến nơi, chủ nhà đón tiếp hắn rất ân cần niềm nở, lại còn nấu những món ăn ngo[...]
Suy ngẫm lại – Phần 1 Suy ngẫm lại – Phần 1
Fri, 04 / 2018 11:30 AM
Theo lịch giảng định kỳ mỗi cuối tháng một lần, ngày 25/4/2018, nhận lời mời của Thượng tọa Thích Đồng Bổn – Trụ trì Chùa Xá Lợi, 89 Bà Huyện Thanh Qu[...]
Phật chăm sóc đệ tử bệnh Phật chăm sóc đệ tử bệnh
Sun, 04 / 2018 2:41 PM
Thuở xưa, tại nước Hiền-đề có một tì-kheo trưởng lão bệnh nặng, nằm liệt giường, thân thể gầy yếu, nhơ nhớp. Vậy mà trong tinh xá Hiền-đề không có ngư[...]
Người ngu chứng đạo Người ngu chứng đạo
Sun, 04 / 2018 11:01 PM
Thuở xưa, đức Phật ở tại nước Xá-vệ. Trong hàng đệ tử Phật có một thầy tì-kheo lớn tuổi tên Bàn-đặc mới xuất gia, bẩm tánh chậm lụt. Đức Phật sai năm [...]
Một đời lo toan Một đời lo toan
Tue, 03 / 2018 9:57 PM
“Con tôi, tài sản tôi,  Người ngu sanh ưu não,  Tự ta, ta không có,  Con đâu, tài sản đâu.” —————***—&[...]
Cái giá phải trả Cái giá phải trả
Sun, 03 / 2018 10:03 AM
Thuở xưa, trưởng giả Tu-đạt (Cấp Cô Độc) mua mảnh vườn của thái tử Kỳ-đà rồi cùng xây dựng tinh xá dâng cúng đức Thế Tôn. Mỗi vị thỉnh đức Phật và chư[...]
Nghĩ gì được đó Nghĩ gì được đó
Sat, 03 / 2018 10:52 PM
Thuở xưa, một hôm, vua Ba-tư-nặc – quốc vương nước Xá-vệ – đến bái kiến đức Phật. Đến nơi, vua xuống xe, hạ lọng, cất gươm, cởi giày, chắp tay đi thẳn[...]
Lá Bồ Đề số 46 Lá Bồ Đề số 46
Sat, 03 / 2018 8:54 AM
Thưa Thầy! Con rât mong được Thầy khai sáng cho nên con rất hi vọng Thầy có thể bỏ chút thời gian để xem thư này của con. Con xin cảm ơn Thầy trước ạ.[...]