Ngày: 14/05/2018

Báo đức Tôn sư Báo đức Tôn sư
Mon, 05 / 2018 7:13 PM
Ngày 10/5/2018 (25/3/Mậu Tuất) 06 giờ sáng, Thượng tọa Trụ trì Thích Thiện Thuận cùng Tăng chúng và Phật tử Viện Chuyên Tu khởi hành về Tổ đình Long K[...]