Ngày: 05/05/2018

Chiếc chậu rửa chân Chiếc chậu rửa chân
Sat, 05 / 2018 10:21 PM
Thuở xưa, khi chưa đắc đạo, tâm tánh La-vân (một trong mười đại đệ tử của đức Phật, cũng chính là con của thái tử Tất-đạt-đa) còn mải mê ham chơi, lời[...]
Sữa thơm Giới luật Sữa thơm Giới luật
Sat, 05 / 2018 4:30 PM
SỮA THƠM GIỚI LUẬT Nhận lời mời của Ni trưởng Thích nữ Như Bửu, Giám luật Phân ban Ni giới tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu – Trụ trì Kiều Đàm Ni viện, làng[...]