Ngày: 03/05/2018

Phát nguyện rộng lớn Phát nguyện rộng lớn
Thu, 05 / 2018 4:10 PM
Theo định kỳ, ngày 18 âm lịch mỗi tháng, chư Tăng Ni ẩn tu trong khu vực núi Thị Vải lại vân tập về chùa Vạn Thiện tụng Kinh Phạm Võng. Sáng ngày 03/5[...]
Buổi họp mặt chia tay thân mật Buổi họp mặt chia tay thân mật
Thu, 05 / 2018 3:52 AM
Ngày 30/04/2018 tại chùa Chánh Quang thành phố Ulsan Hàn Quốc, nhận lời mời của Hòa thượng trụ trì. Ban tổ chức khoá tu học Phật pháp lần thứ 7 tại Hà[...]