Tháng: 04

Chuyện 2 – Chứa sữa trong bụng bò Chuyện 2 – Chứa sữa trong bụng bò
Sat, 04 / 2018 11:47 PM
Ngày xưa có một người rất hiếu khách. Một hôm, hắn muốn mở tiệc chiêu đãi nên mời rất nhiều người bà con, bạn bè và những khách quý có danh tiếng ở đị[...]
Lá Bồ Đề số 47 Lá Bồ Đề số 47
Sun, 04 / 2018 11:26 AM
CÂU HỎI: Adidaphat . Sp ơi . Con có chuyện muốn hỏi Sp được ko ạ . Con là người việt gốc hoa . hiện đag sốg ở Hong Kong . con là Triết . một người tha[...]
Mưu hại Thế Tôn Mưu hại Thế Tôn
Sat, 04 / 2018 10:32 PM
Thuở xưa, đức Phật ở trong núi Kỳ-xà-quật, tại thành La-duyệt-kỳ. Bấy giờ, Điều-đạt và vua A-xà-thế bàn bạc với nhau tìm cách hại đức Phật và chúng tă[...]