Ngày: 08/02/2018

Thông Báo Thông Báo
Thu, 02 / 2018 2:55 PM
V/v THÀNH LẬP PHÂN BTN ÁNH ĐẠO – VŨNG TÀU. Được sự chứng minh và hứa khả của TT. Thích Thiện Thuận, chứng minh BTN Ánh Đạo, trụ trì Viện Chuyên [...]
Lễ xuất gia tại Viện Chuyên Tu 1 Lễ xuất gia tại Viện Chuyên Tu 1
Thu, 02 / 2018 2:49 PM
BƯỚC NGOẶT CUỘC ĐỜI Chiều ngày 24/1/2018 (nhằm ngày 08/12 Al/Đinh Mùi), nhân lễ kỷ niệm ngày Phật thành đạo, cũng là lễ húy kỵ lần thứ nhất cố Hòa Thư[...]