Ngày: 02/02/2018

Lễ Tảo Tháp Sư Ông Lễ Tảo Tháp Sư Ông
Fri, 02 / 2018 1:03 PM
Vào lúc 8 giờ, ngày 23.1.2018 (nhằm 7.12 năm Đinh Dậu) tại Viện Chuyên Tu 2 Ấp Bình Lâm, xã Lộc An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, đã diễn ra buổi l[...]