Ngày: 01/02/2018

BTN Ánh Đạo tặng quà tết tại Khánh Hòa BTN Ánh Đạo tặng quà tết tại Khánh Hòa
Thu, 02 / 2018 1:40 PM
Ngày 28/01/2018 tại Tịnh thất Pháp Lâm, núi Phổ Đà, xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh, Khánh Hoà, Ban Thiện nguyện Ánh Đạo kết hợp cùng ĐĐ. Thích Nhuận Phá[...]