• Tâm thư 2
    1 year trước Ban Biên Tập
    GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM VIỆN CHUYÊN TU Làng Vạn Hạnh, Thị trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Điện thoại: 84. 64.387 6947, Email: vienchuyentu@yahoo.com, Website: www. bongmay.com, vienchuyentu.net TÂM THƯ 2 Vạn Hạnh, ngày 15 tháng 9 năm 2011 Nam-mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Kính bạch chư Tôn thiền đức Tăng ni, Kính thưa quí thân hữu tri thức, Phật tử trong và ngoài nước,    [...]
  • Tâm thư 1
    1 year trước Ban Biên Tập
    GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM VIỆN CHUYÊN TU Làng Vạn Hạnh, Thị trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Điện thoại: 064.3.876 947, Email: vienchuyentu@yahoo.com, Website: bongmay.com, vienchuyentu.net TÂM THƯ Vạn Hạnh, ngày 02 tháng 4 năm 2011 Kính bạch chư Tôn tịnh đức Tăng ni. Kính thưa quí Phật tử, Thiện hữu tri thức gần xa. “…Thảng bên tai một tiếng chày kình, Khách tang hải giật mìn[...]