• Câu hỏi Giáo lý – HUÂN TU LẦN THỨ 43
    5 months trước Ban Biên Tập
    Câu hỏi Giáo lý – HUÂN TU LẦN THỨ 43
    CÂU HỎI GIÁO LÝ – HUÂN TU LẦN THỨ 43 TẠI VIỆN CHUYÊN TU – Quy y Tam bảo (PHPT) phần 1 1. Vì sao chúng ta bị quay cuồng trong sanh tử, trôi nổi trong ba cõi sáu đường?  Vì không giác ngộ.  Vì khởi niệm vô minh.  Vì một niệm bất giác, khởi vô minh vọng tưởng.  Vì không biết tu tập chuyển hóa khổ đau. 2. Quy y nghĩa là gì?  Quy y là trở về, là kính vâng hay phục