• Thông báo – V/v Lễ Tiểu tường Sư Ông và Tổng kết năm 2015
    2 years trước Ban Biên Tập
    Thông báo – V/v Lễ Tiểu tường Sư Ông và Tổng kết năm 2015
    THÔNG BÁO V/v Lễ Tiểu tường Sư Ông và Tổng kết năm 2015 ———————————————- Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Kính thưa quý vị Phật tử, Trân trọng kính mời Quý Phật tử về tham dự: 1. Lễ Tiểu tường Sư Ông: Ngày 16/01/2016 (nhằm 07/12 âm lịch): – 10 giờ 00: Cúng dường Trai tăng tại Viện Chuyên Tu 1; –[...]