• Câu hỏi Giáo lý – HUÂN TU LẦN THỨ 42
  5 months trước Ban Biên Tập
  Câu hỏi Giáo lý – HUÂN TU LẦN THỨ 42
  CÂU HỎI GIÁO LÝ – HUÂN TU LẦN THỨ 41 TẠI VIỆN CHUYÊN TU – Cuộc đời Đức Phật (PHPT) phần cuối 1. Danh hiệu “tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn” muốn đề cập đến ai?  Đức Phật Thích ca Mâu ni và mười phương Chư Phật.  Các vị đã chứng ngộ Đạo quả.  Các vị Bồ tát lớn.  Các vị Bích chi Phật. 2. Mùa hạ ở rừng Sa-la, xứ Câu Ly đức Phật dạy Ngài A-nan điều gì?  A
 • Câu hỏi Giáo lý – HUÂN TU LẦN THỨ 41
  5 months trước Ban Biên Tập
  Câu hỏi Giáo lý – HUÂN TU LẦN THỨ 41
  Please go to Câu hỏi Giáo lý – HUÂN TU LẦN THỨ 41 to view the test