Sat, 01 / 2017 12:01 PM | Ban Biên Tập

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

VIỆN CHUYÊN TU

Ấp Bình Lâm, xã Lộc An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 064 387 6947 – 061 263 0013
Email: vienchuyentu@yahoo.com – Website: vienchuyentu.com
 ———————————————————————-

LỊCH HUÂN TU NĂM 2017

HUÂN TUDƯƠNG LỊCHÂM LỊCHGHI CHÚ

Huân tu lần 39

19/02/201723/01/ Đinh DậuLễ Quy y Tam bảo
Huân tu lần 4019/03/201722/02/ Đinh Dậu 
Huân tu lần 4123/04/201727/03/ Đinh DậuLễ Quy y Tam bảo
Huân tu lần 4221/05/201726/04/ Đinh DậuLỄ PHẬT ĐẢN
Huân tu lần 4318/06/201724/05/ Đinh DậuLễ Quy y Tam bảo
Huân tu lần 4416/07/201723/06/ Đinh Dậu 
LỄ VU LAN20/08/201729/6N/ Đinh DậuLễ Quy y Tam bảo
Huân tu lần 4517/09/201727/07/ Đinh Dậu 
Huân tu lần 4615/10/201726/08/ Đinh DậuLễ Quy y Tam bảo
Huân tu lần 4719/11/201702/10/ Đinh Dậu 
Huân tu lần 4817/12/201730/10/ Đinh DậuLễ Quy y Tam bảo
Huân tu lần 4921/01/201805/12/ Đinh Dậu LỄ TỔNG KẾT

 

 CÁC CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT KHÁC

– Khóa Tu học lần thứ 5 tại Hàn Quốc: Ngày 07-16/04/2017 (25-26/03 âm lịch)
– Giỗ Tổ tại Tổ đình Long Khánh – Châu Đốc: Ngày 21-22/04/2017 (25-26/03 âm lịch)
– Lễ Húy kỵ Sư Ông khai sơn Viện Chuyên Tu: Ngày 23-24/01/2017 (07-08/12 âm lịch)

Thân mời Quý Phật tử về tham dự

BBT.

Bài viết cùng chuyên mục