Sat, 01 / 2017 11:18 AM | Ban Biên Tập

LỊCH HUÂN TU ĐẠO TRÀNG ÁNH TUỆ TẠI TP. HÀ NỘI

Địa chỉ: Chùa Nam Dư Thượng, số 65, ngõ 467, đường Lĩnh Nam,
phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

Kỳ Huân tuNgày Dương lịchNgày Âm lịchGhi chú
Lần Thứ 0612/03/201715/02 
Lần Thứ 0709/04/201713/03 
Lần Thứ 0814/05/201719/04 
Lần Thứ 0911/06/201717/05 
Lần Thứ 1009/07/201716/06 (nhuận) 
Lần Thứ 1113/08/201722/06 
Lần Thứ 1210/09/201720/07Lễ Vu Lan
Lần Thứ 1308/10/201719/08 
Lần Thứ 1412/11/201724/09 
Lần Thứ 1510/12/201723/10 
Lần Thứ 1614/01/201828/11 
Lần Thứ 1711/02/201826/12Lễ Tổng Kết Năm 2017


Ghi chú:
 Tổ chức vào ngày chủ nhật, tuần lễ thứ 2 trong tháng.

Thân mời Quý Phật tử về tham dự

BBT.

Bài viết cùng chuyên mục