• Phật tử Viện Chuyên Tu Tại Hàn Quốc Tổ chức khoá tu một ngày
    3 years trước Ban Biên Tập
    Dù cuộc sống có bộn bề hay nghịch cảnh trái ngang, những ngày nghỉ cuối tuần là lúc huynh đệ gặp gỡ nhau cùng chia sẻ sách tấn nhau trên con đường tu học giáo lý Phật Đà. Từ sau khi được quý Thầy Viện Chuyên Tu truyền trao Tam quy, Ngũ giới, chính thức trở thành người Phật tử, hành giả tại Hàn Quốc càng gắn bó nhau hơn qua từng ngày tu tập. Ngày 3/5/2015 (nhằm 15/3 âm lịch), được Trưởng lão Trụ tr[...]