• Trái tim nhân từ
  2 years trước Thiện Hưng
  Trái tim nhân từ
  Theo đạo Nho, có năm điều căn bản để bảo vệ tam cương, đó là nhân, lễ, nghĩa, trí và tín. Năm việc này quan trọng nhất của con người trong mối quan hệ xã hội. Mở đầu là lòng nhân từ, tức tình thương giữa những người đồng loại và cuối cùng là tín, tức niềm tin. Trong cuộc sống, nếu đánh mất niềm tin của mọi người thì sự nghiệp của mình coi như bỏ đi. Vì vậy, cần cố giữ niềm tin của người đối với ta[...]
 • Từ bi và trí tuệ
  2 years trước Thiện Hưng
  Từ bi và trí tuệ
  HT. Thích Thanh Từ giảng tại Trường hạ Ðại Tòng Lâm – 1999 Lâu lắm chúng tôi không có cơ hội về giảng cũng như nhắc nhở sự tu hành cho toàn thể chư Tăng Ni ở khu Ðại Tòng Lâm. Hôm nay được ban tổ chức trường hạ Ðại Tòng Lâm mời về thăm và nói chuyện với tất cả Tăng Ni và Phật tử nơi đây, tôi liền hoan hỉ chấp nhận. Ðối với chúng tôi Ðại Tòng Lâm là nơi mà tôi cảm thấy mình có một trọng trách[...]
 • Những quan điểm mê mờ liên quan đến 12 nhân duyên
  2 years trước Ban Biên Tập
  Những quan điểm mê mờ liên quan đến 12 nhân duyên
  Trong cuốn “Lối về Trung Đạo” (Madhyamakavatara, I:3) Candrakirti luận rằng: đầu tiên có sự bám víu vào bản ngã, một loại vô minh tạo tác như là gốc rễ của luân hồi. Sức mạnh của việc bám víu vào bản ngã như thể nó tồn tại cố hữu dẫn đến bám víu vào ý niệm[...]
 • Đức Dalai Lama nói về phật giáo ứng dụng (8)
  2 years trước Ban Biên Tập
  Trong một số kinh luận Phật Giáo, tuy thế, chúng ta thấy những sự liên hệ đến Phật Phổ Hiền (Buddha Samantabhadra)- một vị Phật căn bản luôn luôn thiện hảo và luôn luôn tinh khiết (từ ban sơ). Nhưng ở đây chúng ta phải hiểu nhận thức về ban sơ trong sự liên hệ đến từng khung cảnh riêng biệt. Trong sự hiểu biết nà[...]
 • Đức Đạt Lai Lạt Ma thuyết giảng tại Chùa Quang Minh
  2 years trước Ban Biên Tập
  Các anh chị em tâm linh thân mến, đặc biệt với cộng đồng Tăng Già Việt Nam, và tôi nghĩ có một số vị sư cô ở đây, Tì kheo ni, có phải không?  Tôi thật sự vui mừng với lần thứ hai tôi thăm viếng nơi này, với một ngôi chùa mới và rất lớn, hết bao nhiêu tiền đấy? (mọi&n[...]
 • Tư tưởng tịnh độ của Đại Sư Ngẫu Ích
  2 years trước Ban Biên Tập
   TƯ TƯỞNG TỊNH ĐỘ CỦA ĐẠI SƯ NGẪU ÍCH Nguyên tác: Thánh Nghiêm Việt dịch: Thích Nguyên Thành  I. SỰ TÍCH ĐẠI SƯ NGẪU ÍCH Đại sư Ngẫu Ích sinh vào năm thứ hai mươi bảy niên hiệu Vạn lịch đời vua Thần Tông nhà Minh (1599 Tây lịch). Ngài ở vùng Mộ[...]
 • Tha lực trong Kinh Tạng Pali và Hán Tạng
  2 years trước Ban Biên Tập
  Tha lực trong Kinh Tạng Pali và Hán Tạng
  Thế nào là tha lực?   Tha lực theo nghĩa hẹp là lực tác động từ bên ngoài. Trong Phật giáo, tha lực là Phật lực hoặc Thánh lực (Bồ Tát) được tác ý làm cho nhân tốt trổ quả hoặc tạo nhân quả tốt cho chúng sanh hữu tình vì lòng bi mẫn của Đấng Thiện Thệ. Qua [...]
 • Vô minh và khoa học não bộ
  3 years trước Ban Biên Tập
  Vô minh và khoa học não bộ
  Vô minh là một danh từ phát xuất từ Phật giáo. Dân gian ai đi chùa thì ít ra cũng quen thuộc với khái niệm “tham, sân, si”. Si mê hay vô minh nói lên một tâm trạng thiếu sáng suốt đưa đến những hành động tội lỗi trái luân lý. Khi học đạo, người ta nghĩ rằng vô minh chỉ là một khái niệm có lẽ nghiêng về luân lý (ethics) nhiều hơn là khoa học. Gần đây, khi khoa học và tâm lý học phát triển, người ta[...]
 • Duyên khởi và vô ngã
  3 years trước Ban Biên Tập
  Duyên khởi và vô ngã
  Duyên Khởi và Vô Ngã – HT. Thích Chơn Thiện Duyên khởi là giáo lý mà từ đó Thế Tôn giác ngộ Vô Thượng Bồ-đề. Từ đấy, Thế Tôn được Trời, Người tôn xưng với mười hiệu Như Lai. Không có một sử liệu nào, cũng không có một bản Kinh nào nói khác đi về nội dung chứng ngộ đó của Thế Tôn. Kinh Tương Ưng Nhân Duyên (Tương Ưng Bộ Kinh II; Tập 12, 16, Đại 2, 85a), Kinh Phật Tự Thuyết (Udàna), (Tiểu Bộ K[...]
 • Hình Tượng Bánh Xe Trong Phật Giáo
  3 years trước Ban Biên Tập
  Hình Tượng Bánh Xe Trong Phật Giáo
  Trên lĩnh vực tín ngưỡng và văn hoá, bánh xe cũng là một biểu tượng rất phổ biến trong các truyền thống tôn giáo tại nhiều châu lục khác nhau. Đối với Đạo Phật, biểu tượng này đã trở thành một trong những hình ảnh tiêu biểu, thiêng liêng, và có ý nghĩa nhất cho sự hiện hữu cũng như sứ mạng của truyền thống tâm linh này đối với nhân loại trong hơn hai ngàn năm qua. Giới thiệu: Một trong những phát [...]