• Tản mạn đôi điều về cúng sao giải hạn
  3 years trước Thiện Hưng
  Tản mạn đôi điều về cúng sao giải hạn
  Sau những ngày mùng, hương vị xuân như vẫn còn đây đó trong cái dìu dịu của tiết trời; nét xuân vẫn còn tinh nghịch lấp ló trên vài nhánh mai nở muộn. Vườn chùa vẫn tấp nập những đoàn hành hương tháng giêng đến chùa lễ Phật, những tưởng niềm vui an lạc sẽ còn theo xuân thong dong trong lòng người. Nhưng sáng sớm nay, theo thói quen, dậy sớm, ngồi vào bàn làm việc, mở thư điện tử ra xem. Chao ôi, c[...]
 • Tăng Ni trẻ – đường tương lai còn nhiều trăn trở
  3 years trước Thiện Hưng
  Tăng Ni trẻ – đường tương lai còn nhiều trăn trở
    DẪN NHẬP   Một hôm, Bà-la-môn Brahmayu hỏi đức Phật: “Kính thưa ngài Cồ-đàm, tôi có vài thắc mắc muốn hỏi Ngài”. Đức Phật mời ông nêu ra những thắc mắc trong lòng, và đạo sĩ nêu ra các câu hỏi qua một bài kệ bốn câu, đại ý chính là: Làm thế nào để được gọi là Phật, một bậc Giác ngộ? Đức Phật trả lời qua bốn câu kệ như sau:   “Những gì cần biết rõ, Ta đã biết rõ; Những gì cần từ[...]
 • Sự tích Bồ tát Địa Tạng
  3 years trước Thiện Hưng
  Sự tích Bồ tát Địa Tạng
  Đức Địa Tạng là một vị đã chứng bực Đẳng Giác trải đến vô lượng A Tăng Kỳ kiếp rồi. Ngài có lời đại nguyện rằng: Nếu Ngài chưa độ hết chúng sanh, thì Ngài không chứng quả Bồ Đề, và nếu sự thọ khổ trong địa ngục hãy còn, thì Ngài thề không chịu thành Phật. Do cái bổn nguyện ấy, nên Ngài phân thân nhiều phen, đặng độ thoát hằng hà sa số chúng sanh đương tội khổ, trải đã không biết bao nhiêu kiếp rồi[...]
 • Tín tâm cúng dường Tăng bảo
  3 years trước Thiện Hưng
  Tín tâm cúng dường Tăng bảo
  Cúng dường là một trong những pháp phổ quát nhất trong Phật giáo. Đức Phật và Thánh đệ tử là những ruộng phước tối thắng cho chư thiên và loài người tín tâm cúng dường, làm xuất sinh vô lượng phước báu thấm nhuần khắp nơi. Tuy nhiên, nay là thời mạt pháp, cách thời Đức Phật hơn 2.550 năm, còn đâu những Thánh Tăng làm ruộng phước tốt cho những ai tín tâm cúng dường? Đức Phật, bậc Chánh Đẳng, Chánh [...]
 • Vô minh và khoa học não bộ
  3 years trước Ban Biên Tập
  Vô minh và khoa học não bộ
  Vô minh là một danh từ phát xuất từ Phật giáo. Dân gian ai đi chùa thì ít ra cũng quen thuộc với khái niệm “tham, sân, si”. Si mê hay vô minh nói lên một tâm trạng thiếu sáng suốt đưa đến những hành động tội lỗi trái luân lý. Khi học đạo, người ta nghĩ rằng vô minh chỉ là một khái niệm có lẽ nghiêng về luân lý (ethics) nhiều hơn là khoa học. Gần đây, khi khoa học và tâm lý học phát triển, người ta[...]
 • Duyên khởi và vô ngã
  3 years trước Ban Biên Tập
  Duyên khởi và vô ngã
  Duyên Khởi và Vô Ngã – HT. Thích Chơn Thiện Duyên khởi là giáo lý mà từ đó Thế Tôn giác ngộ Vô Thượng Bồ-đề. Từ đấy, Thế Tôn được Trời, Người tôn xưng với mười hiệu Như Lai. Không có một sử liệu nào, cũng không có một bản Kinh nào nói khác đi về nội dung chứng ngộ đó của Thế Tôn. Kinh Tương Ưng Nhân Duyên (Tương Ưng Bộ Kinh II; Tập 12, 16, Đại 2, 85a), Kinh Phật Tự Thuyết (Udàna), (Tiểu Bộ K[...]
 • Hình Tượng Bánh Xe Trong Phật Giáo
  3 years trước Ban Biên Tập
  Hình Tượng Bánh Xe Trong Phật Giáo
  Trên lĩnh vực tín ngưỡng và văn hoá, bánh xe cũng là một biểu tượng rất phổ biến trong các truyền thống tôn giáo tại nhiều châu lục khác nhau. Đối với Đạo Phật, biểu tượng này đã trở thành một trong những hình ảnh tiêu biểu, thiêng liêng, và có ý nghĩa nhất cho sự hiện hữu cũng như sứ mạng của truyền thống tâm linh này đối với nhân loại trong hơn hai ngàn năm qua. Giới thiệu: Một trong những phát [...]
 • Tôi Theo Pháp Môn Niệm Phật
  3 years trước Ban Biên Tập
  Tôi Theo Pháp Môn Niệm Phật
  Người phương Tây và dân trí thức trong thời mạt pháp hầu như không tin pháp môn niệm Phật cầu vãng sanh Cực Lạc. Họ không tin vì hai lý do. Thứ nhất họ cho rằng Phật A DI ĐÀ và Tịnh độ Cực Lạc là huyền thuyết. Thứ hai là Kinh sách Đại Thừa Phật Giáo không đáng tin cậy vì thường hiểu lầm là Đại thừa ra đời từ cuộc Tập Kết Kinh điển thứ Tư, hơn 400 năm sau khi Đức Phật nhập Niết bàn, cách thời Phật [...]
 • Giá Trị Lễ Tự Tứ Trong Đời Sống Xã Hội
  3 years trước Ban Biên Tập
  Giá Trị Lễ Tự Tứ Trong Đời Sống Xã Hội
  Ngày nay, lễ Tự tứ không còn đơn thuần mang dấu ấn lớn dành cho chư Tăng trong giới thiền môn sau ba tháng An cư kiết hạ hàng năm, mà nó đã thực sự tác động mạnh vào đời sống đạo đức xã hội trong việc xây dựng nếp sống an lạc, hạnh phúc cho con người. Bởi vì, suy cho cùng thì giá trị của lễ Tự tứ là sự thể hiện việc quyết định nỗ lực hoàn thiện nhân cách, thăng chứng tâm linh và khai mở trí tuệ đố[...]
 • Đạo Phật
  4 years trước Thiện Hưng
  Đạo Phật
  Mọi người đều nên có một tôn giáo và tôn giáo này biểu lộ tư tưởng của họ. Không có tôn giáo, con người sẽ trở thành mối nguy hiểm cho xã hội. Các nhà khoa học và tâm lý học có thể giúp ta mở mang kiến thức sâu rộng, nhưng họ không đem lại cho ta mục đích và ý nghĩa của cuộc sống. Chỉ có tôn giáo mới có thể làm được điều đó. Mọi người phải chọn cho mình một tôn giáo hợp lý và khoa học tùy theo ý m[...]