Tue, 08 / 2017 11:56 AM | Ban Biên Tập

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
VIỆN CHUYÊN TU
Thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
www.vienchuyentu.com; Email:vienchuyentu@yahoo.com; Điện thoại: 0254 3876 947

CHƯƠNG TRÌNH
 HÀNH HƯƠNG CHIÊM BÁI PHẬT TÍCH ẤN ĐỘ-NEPAL
Từ ngày 29/11/2017 đến ngày 11/12/2017
(Có cập nhật)

Các Phật tích và các điểm chính thăm viếng và chiêm bái gồm:

Lâm-tì-ni(Lumbini);  Bồ-đề Đạo tràng(Bodhgaya); Ba-la-nại(Varanasi);Câu-thi-na(Kushinagar),Kỳ Viên Tinh xá (Xá-vệ Sravasti);  Thành Ca-tỳ-la-vệ (Kapilavastu); Núi Linh Thứu (Gijjhakuta); Tinh xá Trúc Lâm (Venuvana); Đại học Na-lan-đà (Nalanda);  Thành Tỳ-xá-ly (Vaishaly); Sông Hằng (Ganga);  Xá-lợi Đức Phật tại Viện Bảo tàng Quốc gia New Delhi; Thành đỏ (Red Fort, gần Taj Mahal); Kì quan thế giới Taj Mahal.

Kết thúc chuyến hành hương chiêm bái Phật tích Ấn Độ – Nepal.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Bài viết cùng chuyên mục