Tue, 07 / 2017 3:58 pm | Ban Biên Tập

CÂU HỎI GIÁO LÝ – HUÂN TU LẦN THỨ 43 TẠI VIỆN CHUYÊN TU – Quy y Tam bảo (PHPT) phần 1

1. Vì sao chúng ta bị quay cuồng trong sanh tử, trôi nổi trong ba cõi sáu đường?

 
 
 
 

2. Quy y nghĩa là gì?

 
 
 
 

3. Tam bảo nghĩa là gì?

 
 
 
 

4. Chữ Phật có ý nghĩa gì?

 
 
 
 

5. Chữ Pháp có ý nghĩa hàm chứa điều gì?

 
 
 
 

6. Chữ Tăng có ý nghĩa gì?

 
 
 
 

7. Ý nghĩa của Quy y Tam bảo là gì?

 
 
 
 

8. Vì sao phải Quy y Đức Phật?

 
 
 
 

9. Vì sao chúng ta Quy y giáo Pháp của Đức Phật?

 
 
 
 

10. Vì sao chúng ta Quy y Tăng?

 
 
 
 


Bài viết cùng chuyên mục