Sun, 07 / 2017 11:10 am | Ban Biên Tập

CÂU HỎI GIÁO LÝ – HUÂN TU LẦN THỨ 41 TẠI VIỆN CHUYÊN TU – Cuộc đời Đức Phật (PHPT) phần cuối

1. Danh hiệu “tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn” muốn đề cập đến ai?

 
 
 
 

2. Mùa hạ ở rừng Sa-la, xứ Câu Ly đức Phật dạy Ngài A-nan điều gì?

 
 
 
 

3. Đức Phật báo cho Ngài A Nan trong bao lâu Ngài nhập Niết bàn?

 
 
 
 

4. Trong thời gian còn lại trước khi nhập Niết bàn Đức Phật đã nhận lời mời thọ trai của vị thí chủ nào?

 
 
 
 

5. Vị thí chủ đã cúng dường gì trong buổi thọ trai cuối cùng đến Đức Phật?

 
 
 
 

6. Trong rừng cây Ta-la Đức Phật nằm tư thế như thế nào trước khi nhập Niết bàn?

 
 
 
 

7. Người đệ tử cuối cùng xin Đức Phật xuất gia là ai?

 
 
 
 

8. Đức Phật đã nói Kinh gì trước khi Ngài nhập Niết bàn?

 
 
 
 

9. Trong Kinh Di giáo Đức Phật dạy, Xá lợi của Ngài chia làm mấy phần?

 
 
 
 

10. Nội dung lời dạy sau cùng của Đức Phật là gì?

 
 
 
 


Bài viết cùng chuyên mục