• Sự tích Bồ tát Di Lặc
  5 years trước Thiện Hưng
  Sự tích Bồ tát Di Lặc
  Đức Di Lặc là một vị Phật thứ năm trong Hiền kiếp (Bốn vị Phật trong Hiền kiếp đã ra đời, kể ra sau đây: 1. Đức Cấu Lưu Tôn, 2. Đức Câu Na Hàm, 3. Đức Ca Diếp, 4. Đức Thích Ca Mâu Ni) để nối ngôi Phật Thích Ca, ra đời mà giáo hóa chúng sanh. Nhưng số kiếp chưa đến, Ngài còn ở trên cung Trời Đâu Suất, thường hay hóa thân trong mười phương thế giới mà thuyết pháp độ sanh. Khi Ngài ứng tích tại Song [...]
 • Thông báo đính chính các trang cá nhân
  6 years trước Thiện Hưng
  Thông báo đính chính các trang cá nhân
  Gần đây trên cộng đồng mạng internet có xuất hiện những trang cá nhân (facebook,…) có tên Thích Thiện Thuận, trụ trì Viện Chuyên Tu và hình ảnh cá nhân của Thầy. Để tránh nhầm lẫn, VIỆN CHUYÊN TU xin thông báo. Thầy trụ trì không chủ trương tạo trang cá nhân (facebook,…) vì thầy không có nhiều thời gian riêng ngoài việc giảng dạy, dịch thuật kinh điển và tổ chức tu học cho đạo tràng. X[...]