Tác giả: Minh Quốc

Sinh Tử (phẩm 39, Kinh Pháp Cú Thí Dụ) Sinh Tử (phẩm 39, Kinh Pháp Cú Thí Dụ)
Wed, 01 / 2018 9:02 PM
Chỉ cần một hành động bất thiện đời trước cũng có thể ảnh hưởng xấu đến vận mệnh của con người trong cuộc đời này và đời sau. *** Khóc Thương Ai? Thuở[...]