• Ghi Nhanh Bằng Hình: Buổi Phóng Sinh Đầu Tiên Năm 2013
    5 years trước Ban Biên Tập
    Chiều ngày 10/1/2013, Sư phụ chúng ta và thầy  Hạnh Bảo cùng đoàn  phật tử hơn 30 người đã tổ chức phóng sinh gieo duyên lành, cầu an cho một phật tử trẻ của VCT đang lâm bệnh hiểm nghèo. Cả đoàn mua ngay tại chỗ hàng ngàn sinh linh đang bị giam giữ, khổ đau trong những hầm cá, lồng chim nơi bến đò ông Đáng. Những chúng sinh nhỏ nhoi, bèo bọt, sống chết thuộc tay người Và trong tay những người c[...]