Tác giả: Ban Biên Tập

Cảm tạ
Wed, 06 / 2017 8:08 AM
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT Xin chân thành tri ân Quý Phật tử xa gần đã ủng hộ Hội trại mùa hè “Nghĩa Tình Miền Tây” năm 2017 tổ ch[...]
Lá Bồ Đề số 42 Lá Bồ Đề số 42
Sun, 06 / 2017 3:29 PM
CÂU HỎI: Con kính chào thầy ! Con xin kể về hoàn cảnh của con để mong nhờ thầy dung phật pháp chỉ dạy để con áp dụng vào cuộc sống được an vui và an n[...]
Lá Bồ Đề số 41 Lá Bồ Đề số 41
Thu, 06 / 2017 7:29 PM
CÂU HỎI: A Di Đà Phật! Con thưa thầy con từng là một người phụ nữ ăn chơi . Không một thú vui nào con không biết tới, nhưng từ khi con gặp một người t[...]