Ngày: 24/11/2017

Cảm niệm Ân Thầy !!! Cảm niệm Ân Thầy !!!
Fri, 11 / 2017 9:43 PM
(Con xin kính tặng Sư Phụ, thầy Hạnh Bảo và Quý thầy nhân ngày 20/11) Hôm nay là ngày Huân tu đặc biệt, đặc biệt vì có thầy Hạnh Bảo về phật sự ở VN t[...]