• LỜI THẦY
    4 weeks trước Ban Biên Tập
    Một bước thong dong nhẹ cõi lòng Tiền tài vật chất cũng như không Chẳng cầu hưởng thụ chìm tham đắm Nhẹ nhàng trong thiền định là xong. Quyến luyến mà chi những bông hồng Để rồi chìm nổi cảnh ngóng trông Lời thề ước hẹn thêm day dứt Thân tàn hối tiếc việc đã xong. Mượn thân đi khắp cõi hồng trần Thấy người vướng bận món tham sân Ta đây thương so[...]