• GIỮ GÌN LỜI NÓI VÀ THỦY CHUNG TRONG HÔN NHÂN
    2 weeks trước Minh Quốc
    GIỮ GÌN LỜI NÓI VÀ THỦY CHUNG TRONG HÔN NHÂN
    Nhận lời mời của Đại đức Thích Hạnh Đạt trụ trì chùa Từ Quang tại huyện Trảng Bom tỉnh Đồng Nai, Thượng tọa Thích Thiện Thuận đã quang lâm thuyết giảng với chủ đề Thay đổi vận mệnh_ phần 1 với sự tham dự khoảng 1000 Phật tử địa phương vào lúc 18h30, ngày 05/11/2017. Cùng với sự kiện chùa tổ chức lễ hội hoa đăng cúng dường Bồ-tát Quan Thế Âm, Thượng tọa đã ân cần nhắc nhỡ đạo tràng Phật tử tập theo[...]