Ngày: 09/11/2017

GIỮ GÌN LỜI NÓI VÀ THỦY CHUNG TRONG HÔN NHÂN
Thu, 11 / 2017 2:14 AM
Nhận lời mời của Đại đức Thích Hạnh Đạt trụ trì chùa Từ Quang tại huyện Trảng Bom tỉnh Đồng Nai, Thượng tọa Thích Thiện Thuận đã quang lâm thuyết giản[...]