• THÔNG BÁO – V/v thành lập Ban Quản trị Website, Fanpage
    3 weeks trước Ban Biên Tập
    THÔNG BÁO – V/v thành lập Ban Quản trị Website, Fanpage
    THÔNG BÁO V/v thành lập Ban Quản trị Website, Fanpage ———————————————– NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT 1. Ban Quản trị Website: vienchuyentu.com || vienchuyentu.net Với mong mỏi chia sẻ những giá trị siêu tuyệt về giáo lý giác ngộ của Đức Phật và các thông tin về hoạt động hoằng pháp, giáo dục, từ th[...]