• Ký sự: Lễ Tự tứ tại Viện Chuyên Tu (phần 1)
    2 months trước Thiện Hưng
    Ký sự: Lễ Tự tứ tại Viện Chuyên Tu (phần 1)
    Ai về tôi gửi buồng cau Buồng trước kính mẹ buồng sau dâng thầy Ai về tôi gửi đôi giày Phòng khi mưa nắng mẹ thầy tôi mang. Lời ca dao xưa chúng con được đọc trên trang thông tin chính thức của Chùa Nhà, khi Sư Phụ có thông tin về lễ Tự tứ-dâng y-cúng dường trai tăng năm 2017.  Với những đứa con xa xôi như chúng con, thì tâm tư lại càng rộn lên những nỗi niềm xốn xang khó tả. Bởi chúng con biết, l[...]