Ngày: 11/09/2017

Lễ hội vu lan “Một đời cho con”
Mon, 09 / 2017 11:42 AM
Ngày 3/9/2017 (nhằm 13/7 âm lịch) TT. Thích Thiện Thuận đến tham dự đại lễ Vu lan báo hiếu với chủ đề “Một đời cho con” tại Tịnh viện Pháp Hạnh (huyện[...]