• Lễ Tự tứ năm 2017 (Phần cuối)
    3 months trước Ban Biên Tập
    Lễ Tự tứ năm 2017 (Phần cuối)
    PHẦN III: PHIÊN CHỢ QUÊ – CƠM GIA ĐÌNH        Với niềm hoan hỷ vô biên trong ngày lễ tự tứ tại Viện Chuyên Tu, có tới gần một trăm vị thí chủ về tham dự lễ Khất thực – Trai Tăng – Dâng y xin được đăng ký quy y Tam Bảo.        Đúng 1 giờ 30 phút chiều, tất cả các vị cư sĩ đăng ký quy y đã vân tập đầy đủ tại đại điện để cung đón Thượng tọa trụ trì cùng chư Tôn đức Tăng tại bổn tự quang lâm, cử hành [...]