Ngày: 05/09/2017

BTN Ánh đạo Cần Thơ phát quà đến bà con
Tue, 09 / 2017 9:35 PM
Ngày 2/09/2017, lúc 9 giờ 00, tại chùa Pháp Bảo, vàm Ba Xoài, ấp Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, Tp. Cần Thơ, được sự cho phép của Ni sư trụ trì, BTN đã[...]
Điều lãng quên vô giá
Tue, 09 / 2017 8:17 PM
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm bồ-tát. Nam mô Địa Tạng Vương bồ-tát. Kính bạch Sư phụ, kính bạch Quý Tôn đức Tăng – Ni, Thưa quý[...]
Mẹ tôi
Tue, 09 / 2017 3:32 PM
Ba giờ sáng, tiếng kinh cầu sương sớm Lòng du dương như thoát khỏi sầu thương Tiếng của mẹ ngân vang lòng thanh tịnh Bắt đầu ngày tất tả ngược xuôi &n[...]