Ngày: 02/09/2017

Nhớ lời ru của Nội
Sat, 09 / 2017 9:47 PM
Con vẫn nhớ những lời ru của nội Thuở xa xưa nội thường hát ru con Buổi trưa hè trời ngưng không cơn gió Một tay đưa một tay quạt cháu thơ Trên ch[...]