• Nhớ lời ru của Nội
    3 months trước Thiện Hưng
    Nhớ lời ru của Nội
    Con vẫn nhớ những lời ru của nội Thuở xa xưa nội thường hát ru con Buổi trưa hè trời ngưng không cơn gió Một tay đưa một tay quạt cháu thơ Trên chiếc võng con nằm hoài không ngủ Mắt nhắm vậy thôi vì muốn được nội đưa Muốn nghe hoài những câu hát ngày xưa Nghe đến đỗi bây giờ con vẫn thuộc Nội hát rằng : “Chiều chiều ra đứng ngỏ sau Ngó về quê mẹ ruột đau chín chiều” Quê mẹ ở [...]