• BTN Ánh Đạo báo cáo thu chi cúng dường Trường Hạ 2017
    4 months trước Ban Biên Tập
    Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính thưa Quý nam nữ Phật tử xa gần! Vừa qua, Ban Thiện nguyện Ánh Đạo phát động chương trình cúng dường Trường Hạ. Qua đó, BTN đã cùng quý Phật tử về các trụ xứ An cư: tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, tỉnh Đồng Nai, Tp. Đà Lạt (ngày 12/08/2017, BTN sẽ cúng dường), dâng lên cúng dường Chư Tôn đức tịnh tài phẩm vật. BTN đã nhận được tịnh tài và phẩm vật từ Quý Phật tử trong [...]