• BTN Ánh đạo phát cơm tại Tp. Cần Thơ
    4 months trước Thiện Hưng
    Ngày 29/07/2017 lúc 15 giờ 00, tại Bệnh Viện Tp. Cần Thơ, Ban Thiện nguyện Ánh đạo, đại diện tại Tp. Cần Thơ đã phát 600 phần cơm cho bà con bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh Viện Đa khoa Tp. Cần Thơ. Về chứng minh và tham dự có sự hiện diện của TT. Thích Thiện Thuận-Trụ trì Viện Chuyên Tu-chứng minh Ban Thiện nguyện Ánh đạo; ĐĐ. Thích Thiện Hưng-Trưởng Ban Thiện nguyện Ánh đạo; Phật tử Tần[...]