• THƯ CẢM TẠ – V/v: Ủng hộ Hội trại Tuổi trẻ – Phật giáo, lần thứ XI năm 2017
    5 months trước Ban Biên Tập
    THƯ CẢM TẠ V/v: Ủng hộ Hội trại Tuổi trẻ – Phật giáo, lần thứ XI năm 2017 ————————        Kính bạch Chư Tôn đức,        Kính thưa quý Phật tử gần xa.        Hội trại “Tuổi trẻ & Phật giáo” lần thứ XI với chủ đề “NGHĨA TÌNH MIỀN TÂY” tổ chức cho 1.200 sinh viên, học sinh của 13 tỉnh, thành khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long tại Thiền viện Trúc [...]
  • THÔNG BÁO – Lễ Tự tứ – Dâng y – Cúng dường Trai Tăng năm 2017
    5 months trước Ban Biên Tập
    THÔNG BÁO Lễ Tự tứ – Dâng y – Cúng dường Trai Tăng năm 2017 —————————————- NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT        Kính thưa Quý bà con Phật tử,        Thuở xưa, khi Đức Phật giáo hóa tại tinh xá Kỳ Hoàn ở nước Xá-vệ, cư sĩ Cấp Cô Độc đi đến cúi đầu đảnh lễ sát chân Phật rồi ngồi xuống một bên, thưa rằng: “[...]